કેસ

X2tXecgTR9W6wUY-vclJvA
DfsJ7cdFTQ6NThVjhMzAEg (1)

યુનાન પ્રાંત

2009 માં યુન્નાન પ્રાંતના લુફેંગ કાઉન્ટીમાં ફાર્મલેન્ડ જળ સંરક્ષણ પ્રોજેક્ટ

લુફેંગ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા પાઇપ નેટવર્ક પુનર્નિર્માણ પ્રોજેક્ટ

લુફેંગ કાઉન્ટી, ચૂક્સિઓંગ પ્રીફેકચર, યુનાન પ્રાંત

ક્યુટિઆઓ સ્ટ્રીટ, લુફેંગ કાઉન્ટી, ચૂક્સિઓંગ પ્રીફેકચર, યુનાન પ્રાંતનો પાણી પુરવઠા પ્રોજેક્ટ

યુનાન પ્રાંતના દયાઓ કાઉન્ટીના ઇશાન વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠા પ્રોજેક્ટ

યુનાન ઝીશુઆંગબન્ના ટૂરિઝમ રિસોર્ટની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પ્રોજેક્ટ

ઝીશુઆંગબન્ના, યુનાનમાં મોશુઆંગ બોર્ડર ટ્રેડ ઝોનની Websiteફિશિયલ વેબસાઇટ પ્રોજેક્ટ

યૂનાન પ્રાંતના હુઇઝ કાઉન્ટીની પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ કંપની

યુન્નાનના લીનકાંગ જિલ્લાના ક .ંગયુઆન કાઉન્ટીમાં મંગુઇ તમાકુ બેઝનો પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ

યુન્નાન પ્રાંતના લિન્કાંગ જિલ્લામાં કangંગયુઆન કાઉન્ટીમાં તુઆંજી ટોબેકો બેસનો પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ.

યુનાન પ્રાંતના લિંકનગ જિલ્લા, કાંગયુઆન કાઉન્ટીમાં હેક શેરડીના પાયાના પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ

ગુઇઝોઉ પ્રાંત

લિશાન વોટર સપ્લાય કંપની

શુઇચેંગ ગ્રામીણ સલામત પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ

દફંગ કાઉન્ટી, બીજી સિટીનો જળ સંસાધન બ્યુરો

નયોંગ વોટર કો.

ઝિયાનીંગ રૂરલ સેફ ડ્રિંકિંગ વોટર એન્જિનિયરિંગ વિભાગ

ગુઇઝોઉ પ્રાંત જળ સંસાધન અને હાઇડ્રોપાવર ડિઝાઇન સંસ્થા

જિયાંગ્સી પ્રાંત

ઝિયાજિયાંગ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

યોંગ્ક્સિન કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

યોંગ્સિન કાઉન્ટી Industrialદ્યોગિક ઉદ્યાનમાં પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ

ચોંગી કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

નાંચાંગ ડી'આન પાણી પુરવઠા કંપની, લિ.

યિંગટન લોંગુશન પાણી પુરવઠા કંપની

ડોંગક્સિયાંગ કાઉન્ટી એગ્રીકલ્ચર ટુ વોટર પ્રોજેક્ટ

હુનાન પ્રાંત

ગુઆયાંગ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

ગુઆઆંગ કાઉન્ટી જળ સંસાધન બ્યુરો

જિઆહ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

ક્વોઝો ગૌસિઅર કમ્યુનિકેશન ટેક્નોલ Co.જી કું. લિ.ના ફાયર વોટર સપ્લાય પ્રોજેક્ટ

ઝુઝોઉ સિટી હાર્મિનિયસ હોમસ્ટેડ રિસેટલમેન્ટ હાઉસિંગ પાઇપ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

અનહુઆ સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પ્રેશર પાઇપ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

ઝિયાનજૈન કાઉન્ટી સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પાઇપ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

હુઆટન કાઉન્ટી ટોંગલી ટેઈલિંગ્સ ખાણની Websiteફિશિયલ વેબસાઇટ પ્રોજેક્ટ

હ્યુઆહુઆ વ Waterટર સપ્લાય કંપની જિંગ્ઝહૂ મિયાઓ અને ડોંગ onટોનોમસ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

ચેનલ કાઉન્ટી વોટર કંપની

યીઝાંગ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

યાનલિંગ કાઉન્ટી વોટર કન્સર્વેન્સી બ્યુરોનો સલામતી પાઇપ પ્રોજેક્ટ

યાનલિંગ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

લિયુઆંગ શહેરમાં સલામત પીવાના પાણી કેન્દ્રિય પાણી પુરવઠા પાઇપ માટે પ્રાપ્તિ પ્રોજેક્ટ

સિલી કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની

સિલી કાઉન્ટી પાણી બાબતો બ્યુરો રૂરલ સેફ ડ્રિંકિંગ વોટર પાઇપ કલેક્શન પ્રોજેક્ટ

ફુજિયન પ્રાંત

ફુઝો આર્થિક અને તકનીકી વિકાસ ક્ષેત્રનો મ્યુનિસિપલ જાહેર ઉપયોગિતાઓનો દાવો

(પીઈ પાણી પુરવઠા દબાણ પાઇપનો ઉપયોગ કરીને φ200-1200)

ફુઝૌ દક્ષિણ રેલ્વે સ્ટેશન પીવાનું પાણી પ્રોજેક્ટ

પુઆંટિ સિટીના જિયાંગકુઈ, યુઆન્શિયા ગામમાં ગ્રામીણ પીવાના પાણીની સુરક્ષા યોજના

બિયાનટોઉ ટાઉન, ઝિયાન્યુ કાઉન્ટીમાં ગ્રામીણ પીવાના પાણી સુરક્ષા પ્રોજેક્ટ

પુટિયન સિટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ

પુટિયન સિટી હુઆઝેંગ વોટર વર્ક્સ લોંગકન પીવાનું પાણી સલામતી પ્રોજેક્ટ

લિકેંગ સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના સહાયક પાઇપ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

ઝીંગશ Townન ટાઉન, ઝિયાન્યુનો ટાઉન પાણી પુરવઠા પ્રોજેક્ટ

ચાંગતાઇ ઝિંગતાઇ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કું. લિ.ના વિકાસ ઝોનના પાઇપ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

ફૂઝો ટ Tapપ વોટર કોર્પોરેશન

પુટિયન લિકેંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઝિશિયનવેઇ વોટર વર્કસ

જિયાંગ યાંગ સપ્લાય કું., લિ.

વુઇશન યિકાન પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ ઇન્સ્ટોલેશન કું. લિ.

ફુઝો કિંગયુઆન પાણી પુરવઠા કું., લિ.

લોંઘાઇ બંગશન વોટર સપ્લાય કું., લિ.

ફ્યુકિંગ ડોંગજિંગ જળાશય પાણી પુરવઠા પાઇપ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

ઝિયાપુ કાઉન્ટી વોટર ગેટ ડાઇ વોટર વર્કસ

ફુજિયન મિંગશી સિમેન્ટ કું. લિ.ના પાણી પુરવઠા પ્રોજેક્ટ

સનમિંગ જિયાનીંગ વોટર સપ્લાય કું., લિ.

ફુજિયન સનમિંગ હેંગયુઆન પાણી પુરવઠા કંપની લિ.

ટેનિંગ કાઉન્ટી પાણી પુરવઠા કંપની (જીટોઉ જળાશયો)

પુચેંગ વોટર કંપની

સોન્ગસી પાણી પુરવઠા કંપની

ફૂજિયન યોંગચૂન પાણી પુરવઠા કંપની (φ800 પાણી પુરવઠા સુપરવાઇઝરી નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ)

ફુઝો ચેંગમેન પાણી પુરવઠા કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટ પ્રોજેક્ટ

પુટિયન ઝિયુ ડિસ્ટ્રિક્ટ ડોંગપુ ટાઉન ડોંગપુ ગામ પાણી પુરવઠા પાઇપ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

પુટિયન મેઇઝોઉ બે વોટરવર્ક્સ

બિયાનટોઉ ટાઉન, ઝિયાન્યુ કાઉન્ટીમાં ગ્રામીણ પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ

અંક્સી પાણી પુરવઠા કંપની

ટેનિંગ કાઉન્ટી Industrialદ્યોગિક ઉદ્યાનમાં પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ

જિયાંગિયન ટાઉન વોટર વર્કસને બદલો

ક્વાનઝો ક્વાનગ. જિલ્લો ત્રીજો વોટર વર્કસ

ક્વાંગાંગ માફેંગ વોટર સપ્લાય કું., લિ.

જિનજિયાંગ વોટર સપ્લાય કું., લિ.

જિનજિયાંગ યોંગે પાણીની ફેક્ટરી

Nan'an પાણી પુરવઠા કંપની, લિ.

Nan'an Meishan જળ પ્લાન્ટ

જિનજિયાંગ ડોંગશી વોટર ફેક્ટરી

જિનજિયાંગ લોંગહુ ટાઉન વોટર ફેક્ટરી

અંક્સી યુટિયન વોટર પ્લાન્ટ

Xંક્સી કાઉન્ટીના જીઆંડઉ ટાઉનમાં કૃષિ પીવાના પાણીનો પ્રોજેક્ટ

શિશી ગાર્મેન્ટ સિટીનો ગ્રાઉન્ડવોટર નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

પુટિયન હાક્સી શહેર પીવાનું પાણી પ્રોજેક્ટ

અન્ય ઉત્પાદન ઇજનેરીના કિસ્સાઓ ફુજિયન પ્રાંત

ફુજિયન યોંગ'આન કોલસા ઉદ્યોગ કું., લિ.

ફુજિયન સનમિંગ કન્સ્ટ્રક્શન ખાણ મટિરીયલ્સ કું., લિ.

ફુઝિયાન ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઝોન, મ્યુનિસિપલ પબ્લિક યુટિલિટીઝ પેશન

ફુઝિયન પ્રાંતમાં ફુઝો કન્વેશન અને પ્રદર્શન કેન્દ્રનો મ્યુનિસિપલ પાઇપલાઇન નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

ફુઝો લિઆનબાન વેસ્ટવોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ એલજી -07 બિડ સેક્શન પ્રોજેક્ટ વિભાગ

ફુજિયન પ્રાંતના લિમિટેડ

ફ્યુકિંગ પરમાણુ Powerર્જા પ્રોજેક્ટ વિભાગ

ફુજિયન ડોંગચેન મ્યુનિસિપલ કું., લિ. યોંગચૂન પ્રોજેક્ટ વિભાગ

જિયાલિન પ્લાઝા, ક્વાન્ઝહુ, ફુજિયનમાં ભૂગર્ભ ગટર વ્યવસ્થા

361 ° °દ્યોગિક ક્ષેત્ર, જિનજિયાંગ શહેર, ફુજીઆન પ્રાંત

ફુજિયન પ્રાંતના જિનજિયાંગ સિટીમાં નંબર 14 હાઇવેનો ભૂગર્ભ ગટર યોજના

કપડા સિટી, શિશી સિટી, ફુઝિયન પ્રાંત

ફ્યુજિયન પ્રાંતના શિશી સિટીના ન્યુ સેન્ચ્યુરી મોલમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજના

ચાંગઝોઉ Industrialદ્યોગિક ઉદ્યાન, ઝાંગઝોઉ, ફુજિયન પ્રાંત

હુઆઉઆન કાઉન્ટી, ફુજિયન પ્રાંતના મેયર

ફુઝિયાન દક્ષિણ રેલ્વે સ્ટેશન, ફુજિયન પ્રાંતના પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ

ફુજિયન પ્રાંતમાં પુટિયન સ્પોર્ટસ સેન્ટર બાંધકામ પ્રોજેક્ટનો ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ

ફુજિયન પ્રાંતના પુટિયન શહેરમાં લિકેંગ સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના સહાયક પાઇપ નેટવર્ક પ્રોજેક્ટ

ફુજિયન વુઇશાન યિક્યુન પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ ઇન્સ્ટોલેશન કું. લિ.

ફ્યુજિયન પ્રાંતના સનમિંગ સિટીમાં મ્યુનિસિપલ ગટર યોજના

ફુજિયન પ્રાંતના તાઈનિંગ Industrialદ્યોગિક ઉદ્યાનમાં પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ

Nan'an Zhongyu બિલ્ડિંગ મટિરિયલ ગ્રુપ કું., લિ.

ફુજિયન સનમિંગ જિંશે માઇનિંગ મટિરિયલ કું. લિ.

ફુજિયન વુઇશન રાષ્ટ્રીય પ્રવાસન રિસોર્ટ પાણી પુરવઠા કું. લિ.

ફુઝો ચેંગમેન હાઇડ્રોપાવર એન્જિનિયરિંગ ઇન્સ્ટોલેશન કું. લિ.

ફુજિયન ઝિયાપુ ફનિંગ દશા Industrialદ્યોગિક ક્ષેત્ર વિકાસ કું., લિ.

વુઇશન શેનલોંગ ક્રોસિંગ એન્જિનિયરિંગ કું., લિ.

ફુજિયનના નાન'માં ચેંગ્ડોંગ સીવેજ પાઇપ નેટવર્કના ફોટોવોલ્ટેઇક બેઝના પ photમ્પિંગ સ્ટેશનના વોટર ઇનલેટ અને આઉટલેટ પાઈપો

ફુજિયન હેંગશેંગ કન્સ્ટ્રક્શન ગ્રુપ કું. લિમિટેડ લુઆન કાઉન્ટી સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સહાયક પાઇપલાઇન એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ

ફુજિયન નાનમૂ કન્સ્ટ્રક્શન કું., લિ.

યુનાન પ્રાંત

ઝિઓનગડા કોલસાની ખાણ, શિબાલિયન્સન ટાઉનશીપ, ફ્યુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

દાંશુઓ કોલસાની ખાણ, શિબાલિયન્સન ટાઉનશીપ, ફ્યુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

પિંગકિંગ કોલસાની ખાણ, શિબાલિયન્સન ટાઉનશીપ, ફ્યુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

સિજિયાદી કોલસાની ખાણ, શિબાલીઆન્સન ટાઉનશીપ, ફ્યુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

ટિયનયુઆન કોલસાની ખાણ, શિબાલિઅશન ટાઉનશીપ, ફ્યુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

ટિઆંજિંગ કોલસાની ખાણ, શિબાલિયન્સન ટાઉનશીપ, ફુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

શાંચાંગ કોલસાની ખાણ, શિબાલિયન્સન ટાઉનશીપ, ફ્યુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

હોંગ્ફા કોલસાની ખાણ, લાઓચંગ ટાઉનશીપ, ફુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

ફુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંતના લાઓચંગ ટાઉનશીપમાં લાઓની કોલસાની ખાણ

શેવુ કોલસાની ખાણ, લાઓચંગ ટાઉનશીપ, ફુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

સેબુ કોલસાની ખાણ, લાઓચંગ ટાઉનશીપ, ફુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

હોંગયુઆન સિમેન્ટ ફેક્ટરી, લાઓચંગ ટાઉનશીપ, ફુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

ઝિયાઆઓઝી કોલસાની ખાણ, લાઓચંગ ટાઉનશીપ, ફુઆઆન કાઉન્ટી, યુનાન પ્રાંત

દશાંજિયાઓ કોલસાની ખાણ, લાઓચંગ ટાઉનશીપ, ફ્યુઆઆન કાઉન્ટી, યુન્નન પ્રાંત

યુઝન પ્રાંતના શિઝ ,ંગ કાઉન્ટીમાં ઇનોવેશન કોલસાની ખાણ

ઝુઆનવેઇ સિટી ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ સાધનો કું., લિ.

શેનહુઆ વુહાઇ એનર્જી કું., લિ.

જિન્શા યુટીઆનચેંગ કોલસાની ખાણ, યુનાન પ્રાંત

યુનાન ઝીશુઆંગબન્ના ટૂરિઝમ રિસોર્ટની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પ્રોજેક્ટ

ઝીશુઆંગબન્ના, યુનાનમાં મોશુઆંગ બોર્ડર ટ્રેડ ઝોનની Websiteફિશિયલ વેબસાઇટ પ્રોજેક્ટ

યૂનાન પ્રાંતના હુઇઝ કાઉન્ટીની પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ કંપની

ગુઇઝોઉ પ્રાંત

ગુઇઝુ ઝુની ડિંગ'ન ટ્રેડિંગ કું., લિ.

હુજિન કોલસાની ખાણ, ઝિજિન કાઉન્ટી, બીજી ડિસ્ટ્રિક્ટ, ગુઇઝોહ પ્રાંત

યુટિશેંગ કોલસાની ખાણ, જિનશા કાઉન્ટી, ગુઇઝોઉ પ્રાંત

યુનાન કોલસાની ખાણ, જિનશા કાઉન્ટી, ગુઇઝોહ પ્રાંત

જિન્શા કાઉન્ટી ઝિંગવાંગ કંપની

ગિટિઝો પ્રાંતના જીંશા કાઉન્ટીના ડેટિયન ટાઉનશીપમાં કોલસાની ખાણ વિકાસ

ગૌયુઆન કોલસાની ખાણ, નયોંગ કાઉન્ટી, ગુઇઝોહ પ્રાંત

ઝેઝુઆંગ શુન'ન કોલસાની ખાણ, હેઝંગ કાઉન્ટી, ગુઇઝોઉ પ્રાંત

ઝિંગ્ડાડા કોલસાની ખાણ, હેઝંગ કાઉન્ટી, ગુઇઝોઉ પ્રાંત

શુઇજીંગવાન કોલસાની ખાણ, યેમાચુઆન ટાઉન, હેઝંગ કાઉન્ટી, ગુઇઝોઉ પ્રાંત

દાયી કોલસાની ખાણ, હેઝંગ કાઉન્ટી, ગુઇઝોઉ પ્રાંત

ગુડા કોલસાની ખાણ, હેઝંગ કાઉન્ટી, ગુઇઝોઉ પ્રાંત

ગેશુ કોકિંગ કોલસાની ખાણ, ઝિયાન્ડોંગફેંગ ટાઉન, વીઇનિંગ, ગુઇઝોઉ પ્રાંત

ઝિયેહ શુનફા કોલસાની ખાણ, કિયાન્સી કાઉન્ટી, ગુઇઝહૂ પ્રાંત

શુનફા કોલસાની ખાણ, સનહે ટાઉન, રેનહુઇ શહેર, ગુઇઝોહ પ્રાંત

પુમાઓ કોલસાની ખાણ, પુડિંગ કાઉન્ટી, ગુઇઝોહ પ્રાંત

બીજી સિટી, ગુઇઝોહ પ્રાંત હુઆબાંગ મશીનરી ઇક્વિપમેન્ટ સેલ્સ કું. લિ.

ગુઇઝો ફેશંગ ગ્રુપ

ગુઇઝો લિઉઝિ લિંઝાયુ કોલસા ઉદ્યોગ કું., લિ.

યિંગજિયાઓ કોલસાની ખાણ, ઝિજિન કાઉન્ટી, ગુઇઝોઉ પ્રાંત

ગુઆઆઆંગ સિટી, ગુઇઝોહ પ્રાંત, ગુઇ ગુઇ મટિરિયલ કું. લિ.

ગુઆંગડોંગ પ્રાંત

ગુઆંગડોંગ ઝોંગ્રેન એન્વાયર્નમેન્ટલ પ્રોટેકશન ટેકનોલોજી કું., લિ.

ગુઆંગઝો બાયૂન જિલ્લો લાઇકેંગ વેસ્ટવોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ પ્રોજેક્ટ

નેન્ટongંગ એવન્યુ, લોંગગેંગ, શેનઝેન, ગુઆંગડોંગનો ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ

ગangંગમિંગ ન્યુ ડિસ્ટ્રિક્ટ, શેનઝેન, ગુઆંગડોંગમાં ગોંગમિંગ પમ્પિંગ સ્ટેશન ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ

શેનઝેન બાઓન સ્ટેડિયમ, ગુઆંગડોંગનો પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ

શેનઝેન બાઓન એરપોર્ટ વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટ

ગુઆંગ્સી ગુઇલિન એરપોર્ટ રોડ રિકન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ

અન્ય પ્રાંતીય રાજધાનીઓ

જિયાંગસી તાઈયુઆન કોલસો ઉદ્યોગ કંપની લિ.

હેનનમાં સાન્યા તિયાન્યા જળ ઉદ્યોગ ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ (φ800 ડ્રેનેજ પાઇપ)

ઝુઝોઉ હેક્સી કમ્યુનિટિ, હુનાન પ્રાંતના પુનર્સ્થાપન હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ

શેનઝેન હેચુઆંડા જળ અફેર્સ જૂથ કું. લિમિટેડ (હુનાન ઝિયાનગિન સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ)

હુનાન લિઆનયુઆન ગંદુ પાણી શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ

હુનન અન્હુઆ ગંદુ પાણીની સારવાર યોજના

ગાંસુ પ્રાંતના ઝિફેંગ શહેરની પાણી પુરવઠા અને ડ્રેનેજ કોર્પોરેશન

ગન્હ કીંઘાઇ ગં Waterે જળ બાબતો કું., લિ.

જિનન બીજો ઘરેલું કચરો વ્યાપક સારવાર પ્લાન્ટ (લેન્ડફિલ) પાઇપ પ્રાપ્તિ

હેનન ઝિનઝેંગ શુઆનહગુ વોટર કું., લિ.

શાંઘાઈ કન્સ્ટ્રક્શન એરપોર્ટ રોડ એન્જિનિયરિંગ કું., લિ

શાંઘાઈ તાપેંગ પાઇપ ટેકનોલોજી કું., લિ.